کتب و مقالات موجود در انجمن

کتب ومقالات موجود درانجمن (۲)

کتب ومقالات موجود درانجمن :

۱ – کتاب تغییرجنسیت از منظر فقه وحقوق
نویسنده : حجه الاسلام محمد مهدی کریمی نیا
ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار

۲ – کتاب اختلال هویت جنسی / دگرجنسیت جوها
نویسنده : دکترعلی رضا کاهانی (متخصص پزشکی قانونی ) – پیمان فخری شجاعی
ناشر: نشرطبیب

۳- مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر براختلال هویت جنسیتی
نویسندگان : طاهره ایلخانی نژاد – اکبر وروایی – حمیدرضا دانش پرور
ناشر: فصلنامه پلیس پایتخت

۴- مقاله بررسی همزمان مراحل جراحی وقانونی تغییرجنسیت در ایران (به زبان لاتین )
نویسنده : زهرا سعید زاده

۵- پایان نامه ی تغییرجنسیت ازمنظر فقهی
نویسنده : مرضیه عطایی

۶- پایان نامه ی بررسی ارتکاب جرم (جنسی ) در افراد با جنسیت مضاعف
نویسنده : طاهره ایلخانی نژاد

۷- مقاله بررسی شادکامی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی (قبل وبعد از جراحی)
نویسندگان : الهام ارجمند (عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن ) / ریحانه نظیری کارشناس ارشد بالینی

۸- بررسی سازگاری درافراد مبتلا به اختلال هویت جنسی (قبل وبعد از جراحی )
نویسندگان : الهام ارجمند / ریحانه نظیری