چگونه عضو شویم؟

با عضو شدن در انجمن می توانید از کارگاه ها، کلینیک مجازی و امکانات انجمن رایگان استفاده نمایید.                                                                 

الف ) شرایط عضویت :

۱- مبتلایان به ملال جنسیتی (اختلال هویت جنسی )

۲- پزشکان مربوط ومتخصصین و کارشناسان مرتبط با این ابتلا

۳-پذیرش اساسنامه

۴- پرداخت حق عضویت

۵-نداشتن سوء پیشینه ومشهور به حسن نیت ورفتار

ب ) انواع عضویت :

۱-اعضاء پیوسته:شامل افراد مبتلا به ملال جنسیتی(اختلال هویت جنسی)که دارای حق رای وامتیازکاندیداتوری می باشند.

تبصره ۱  : درخصوص افراد زیر ۱۸ سال یکی از والدین ویا قیم قانونی شخص مبتلا، به نمایندگی ایشان دارای این حقوق می باشند.

تبصره ۲ :حق کاندیداتوری برای هر یک از اعضاء مشروط می باشد به : الف-حداقل یک سال عضویت ب-حضور فعال در برنامه های عمومی انجمن که ازقبل اطلاع رسانی شده وآن حضور ثبت می گردد .

۲-اعضاء وابسته : شامل پزشکان ،متخصصین وکارشناسان مرتبط با این ابتلا ، که دارای حق رای وامتیاز کاندیداتوری می باشند.

تبصره ۱ : نوع تخصص های فوق الذکر ، درآئین نامه ی داخلی انجمن ، تعیین گردیده است.

تبصره ۲ : حق کاندیداتوری برای اعضای وابسته مشروط برآن است که حداکثر بیش از دو سوم اعضای هیات مدبره را شامل نشوند وحداقل عضویتی یک ساله داشته باشند.

۳- اعضاء افتخاری : شامل کلیه ی افراد حقیقی وحقوقی که می توانند درپیشبرد اهداف انجمن تاثیرگذار باشند.ایشان فاقد حق رای وکاندیداتوری می باشند ولی تخفیفات ویژه ای برای شرکت در کارگاه های آموزشی ودیگر دوره هایی که ازطرف انجمن برگزار می شود، برای این افراد درنظر گرفته خواهد شد.

ج – مدارک مورد نیاز برای عضویت :

۱- کپی شناسنامه

۲- کپی پشت و روی کارت ملی

۳- کپی مجوز پزشک قانونی کشور (برای افراد مبتلا به ملال جنسیتی)

۴- کپی آخرین مدرک تحصیلی

۵- اصل وکپی فیش بانکی مربوط به پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ ۶۰/۰۰۰ تومان

۶- تعداد ۶ قطعه عکس سه درچهار

د- تحویل مدارک وثبت نام قطعی به صورت:

۱-مراجعه حضوری:  از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۴

۲- ارسال مدارک ازطریق پست: به آدرس : میدان خراسان – خیابان خاوران – خیابان شهید محمدرضا اعظم نظامی(تاکسیرانی قدیم) پلاک ۱۰ –  طبقه همکف – کدپستی ۳۶۴۱۱ ۱۷۹۴۶

پرداخت حق عضویت به دوروش قابل انجام است :

۱- از طریق کارت به کارت باشماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۲۹۵۴۳ بانک ملی ،به نام انجمن اختلال هویت جنسی.

۲- ازطریق مراجعه به شعب بانک ملی با شماره حساب ۰۱۰۴۲۹۹۷۲۹۰۰۷   کد ۷۷۴ شعبه چهارراه اسکندری به نام انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی.

قابل توجه افراد مبتلا : آن دسته از عزیزانی  که امکان پرداخت حق عضویت خود را به صورت نقدی ویکجا ندارند،  می توانند به وسیله ی هماهنگی قبلی با واحد عضوگیری انجمن(روابط عمومی) ، مبلغ مذکور را به صورت اقساط پرداخت نمایند .

 

نکات مهم :

اولویت استفاده از امکانات وخدمات انجمن با کسانی است که ثبت نام قطعی آنها صورت گرفته باشد.

تمامی اطلاعات و مدارک اعضا محرمانه و در مکان امنی نگهداری خواهند شد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.