چگونه حمایت کنیم؟

هر نوع حمایتی و در هر اندازه ای می تواند هم دلگرم کننده و هم کمک بزرگی برای رسیدن به اهداف این انجمن به حساب آید.

انجمن حمایت ازبیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی (GID) ، انجمنی است که از انگیزه والای خدمت رسانی به هم نوع خود سرچشمه گرفته و توجه خود را به مبتلایان به این اختلال معطوف کرده است. همیشه یکی از بزرگترین سرمایه های انجمن ها حمایت های انسان دوستانه بوده است و خواهد بود. داوطلبان حمایت کسانی هستند که بدون هیچگونه چشم داشتی بصورت داوطلبانه عمل نیکو کارانه ای را انجام می دهند. انجمن هایی نظیر انجمن GID با تکیه بر نیروهای انسانی و کمک های خیر خواهانه است که همواره توانایی به سر انجام رساندن رسالت های بزرگ را دارند. این انجمن نیز تأسیس گشت تا افرادی که در گوشه و کنار این مرز و بوم قرار دارند و مبتلا به این اختلال هستند  احساس تنهاییکمتری داشته باشند و حامی چون این انجمن را درکنار احساس نمایند.

این بیماری برای فرد مبتلا و خانواده وی دشوار ، پر تنش و متضمن صرف هزینه های مادی و معنوی گزافی می باشد که از جمله آن می توان به از دست رفتن مواردی چون فرصت های زندگی، خستگی، فرسودگی، نا امیدی و آسیب های جدی به سلامت و روان اشاره نمود. این اختلال  در واقع بیماری چنسی نیست . اختلالی است که  هویت جنسی (مرد یا زن بودن ) در آن دچار اشکال می گردد . بر همین اساس در بررسی های تجدید نظر شده این اختلال “ملال جنسیتی” نامیده شده است . کمک های انسان دوستانه می تواند بستری مناسب برای رشد ، شکوفایی و حل مسائل و مشکلات آنان فراهم نماید.

هریک از ما با حمایت های کوچک خود می توانیم گامی بزرگ برای مبتلایان به این اختلال بر داریم.

دلایل نیاز به کمک های داوطلبانه :

  • این انجمن نیز مانند سایر انجمن های مردم نهاد  با تکیه بر کمک های اعضا و افراد خیرخواه به صورت مردمی اداره می شودو به صورت مردم محور حمایت و هدایت می شود .
  • جامعه هدف و مورد حمایت این انجمن جزوه اقشار آسیب پذیر جامعه هستند .
  • یکی از اهداف این انجمن گسترش آگاهی در زمینه این اختلال است، از این جهت نیاز به حمایت افراد نیکوکار دارد .
  • حمایتگران داوطلب با پرداخت مبالغی هرچند ناچیز می توانند ما را در رسیدن به اهداف مان یاری رسانند .

شما می توانید از روش های زیر کمک های خود را بدست ما برسانید:

۱- از طریق کارت به کارت باشماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۲۹۵۴۳ بانک ملی ،به نام انجمن اختلال هویت جنسی.

۲- ازطریق مراجعه به شعب بانک ملی با شماره حساب ۰۱۰۴۲۹۹۷۲۹۰۰۷   کد ۷۷۴ شعبه چهارراه اسکندری به نام انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی.