عقد تفاهم نامه ی همکاری مابین انجمن ومرکز مشاوره وخدمات روانشناختی پیمان جهت برگزاری کلاس های تخصصی روانشناسی

پیرو مذاکرات مدیرعامل محترم انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی، آقای طاهرخانی وآقای پیمان فخری شجاعی مدیریت محترم مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی پیمان (روانشناس ،سکسولوژ ونویسنده کتاب دگر جنسیت جوها)  تفاهم نامه ای در زمینه همکاری همه جانبه در برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی مابین انجمن و مرکزمشاوره پیمان منعقد گردید.امید است که در آینده نتایج آن در پیشبرد اهداف انجمن تاثیرگذارعمل نماید.