سوالات متداول

۱ – اختلال هویت جنسی (ملال جنسیتی ) چیست ؟

اختلال هویت جنسی یا ملال جنسیتی به حالتی اطلاق می شود که بین جنسیت پذیرفته شده فرد با هویت جنسی وی، تضاد و مغایرت ایجاد می شود. افرادی که دارای اختلال هویت جنسی هستند نسبت به جنسیتی که دارند احساس ناراحتی و نارضایتی دارند و برای مثال ابراز می کنند که زنی در قالب مرد هستند یا مردی در قالب زن. همین احساسات باعث می گردد که افراد دوست داشته باشند به مانند جنس مخالف رفتار کنند، لباس بپوشند و در فعالیت های اجتماعی و … مشارکت داشته باشند. این قبیل احساسات حتی اگر فرد اندام های جنسی مردانه یا زنانه داشته باشد بازهم به قوت خود باقی می ماند..

به طور کلی  ملال جنسیتی به عنوان داشتن رفتارهای متضاد با جنسیت (مانند پوشیدن لباس های جنس مخالف، بازی با جنس مخالف .رفتن درنقش جنس مخالف و…) تعریف شده است

۲ – موضوع تغییرنام وماهیت این اختلال ، به ملال جنسیتی چیست ؟

دردنیا علومی مثل روانشناسی منابع و مرجع خاص خود را دارند ودراین منابع  این بیماری ،اختلال هویت جنسی معرفی شده بود. از آنجا که کلیه علوم با پیشرفت وآگاهی های جدید ،تغییر وبه روز رسانی می شوند ،درجدید ترین اصلاحیه ی این منابع  این ابتلاء با نام ملال جنسیتی یا آشفتگی جنسیتی معرفی شده است .

۳ – چه روش های درمانی برای این بیماری وجود دارد ؟

رایج ترین درمان برای ملال جنسیتی  درمان های پزشکی هستند و رایج  ترین درمان در این زمینه تغییر جنسیت با استفاده از جراحی است یعنی تغییر دادن ظاهر فیزیکی با خصوصیات روانی و هیجانی پذیرفته شده توسط فرد.  در کنار جراحی استفاده از درمان های هورمونی برای جایگزین کردن هورمون ها روش پزشکی دیگری است که استفاده می شود.

۴ – برای تشخیص این اختلال به چه متخصصی باید مراجعه کرد ؟

بهتر است با مراجعه به یک روانپزشک وسکسولوژ که در زمینه ملال جنسیتی تجربه دارند، این موضوع را بررسی  وبعداز تشخیص  قطعی برای گرفتن مجوز اقدام کرد.

۵ –  برای گرفتن مجوز چه مراحلی باید طی شود؟

زمانی که یک روانپزشک یا سکسولوژ تشخیص ترنس سکشوال را برای ما به صورت قطعی دادند  با مراجعه به مجتمع قضای مربوطه درهرشهر،  تقاضای معرفی به پزشکی قانونی برای برسی موضوع ودریافت مجوز تغییرجنسیت را می کنیم.

۶ –  هرمون تراپی قبل یا بعد از عمل باید شروع شود ؟

بعضی ازپزشکان توصیه می کنند که هرمون تراپی از یک زمان مشخص قبل از جراحی شروع شود ، وتوصیه ما به شما این است که چه قبل وچه بعداز جراحی حتما هرمون تراپی خود را زیر نظر متخصصین غدد شروع وادامه دهید. مصرف خودسرانه هرمون می تواند فرد را گرفتار مشکلات عدیده ای ازجمله سرطان کبد کند ونمونه های از این مشکلات دربین افراد ترنس که خودسرانه هرمون استفاده کرده اند ،  دیده شده است .

۷ –  بعداز جراحی برای تغییر مدارک شناسایی به کجا مراجعه وچه مدارکی راباید ارائه کرد ؟

بعداز اتمام کار با نامه ای که از پزشک خود مبنی برانجام جراحی تغییرجنسیت گرفته اید به مجتمع قضایی صادر کننده مجوزتان مراجعه و درخواست تغییرمشخصات شناسنامه ای خود را می کنید.

۸ –  ازمنظر مراجع تقلید این موضوع پذیرفته شده است ؟

بعداز فتوای تاریخی امام (ره) اکثر مراجع تقلید در رساله های خود بخشی را به این موضوع اختصاص داده واز جوانب مختلف بررسی و رای برجایز بودن وعدم حرمت آن داده اند.

۹ –  دلایل ابتلاء به ملال جنسیتی چیست ؟

ملال جنسیتی می تواند دلایلی نظیر علل ژنتیکی، علل اجتماعی و روانشناختی و…… داشته باشد.

مطالعات نشان داده است که ژنتیک تا حدودی می تواند بر شکل گیری این اختلال تاثیر داشته باشد. در کنار عوامل ژنتیکی مطالعات دیگری که عوامل بیولوژیکی را بررسی می کنند معتقدند که سطح هورمون ها در دوران بزرگسالی و بارداری می تواند یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در ایجاد این اختلال باشد.

برای مثال محققین معتقدند که فرزندان مادرانی که در دردوران بارداری هورمون جنسی مصرف می کنند، بیشتر رفتارهای متضاد با جنسیت شان را نشان می دهند. .

در نهایت عوامل اجتماعی و روانشناختی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عده ای معتقدند که همانطور که محیط می تواند بر تعیین نقش جنسی ما تاثیر بگذارد می تواند بر تعیین هویت جنسی ما نیز تاثیرگذار باشد. تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف و میزان پذیرفتن یا رد رفتارهای خاص توسط جوامع می تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد.

گزارشات و پژوهش ها نشان میدهد نوع واکنش خانواده ها به داشتن رفتارهای متضاد فرزندانشان ممکن است در این زمینه نقش مهمی داشته باشد. برای مثال والدینی که رفتارهای پسرانه دخترشان را منع نمی کنند یا رفتارهای دخترانه پسرشان را منع نمی کنند ممکن است به تقویت و پذیرش این رفتارها در فرزندان خود کمک کنند و یا حتی آن ها را تشویق کنند.

۱۰ – برای شیوع ملال جنسیتی دربین افراد آماری ارائه شده است ؟

براساس آمارها از هر ۱۲ هزار مرد یک نفر و از هر ۳۰ هزار زن یک زن ممکن است مبتلا به ملال جنسیتی باشد .