درباره ما

انجمن حمایت از اختلال هویت جنسی ایران در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار با نام اختصاری GID با شماره ثبت ۲۱۹۹۶ در قالب یک سازمان مردم نهاد(NGO) با تلاش های مرحومه مریم خاتون ملک آرا با انگیزه کمک و حمایت از افراد مبتلا به بیماری اختلال هویت جنسی آغاز به کار نمود. طبق اساس نامه اعضای هیأت مدیره این انجمن هر ۲ سال یکبار از میان افراد جامعه هدف و متخصصان مرتبط عضو انجمن انتخاب می گردند. بر همین اساس در سال ۱۳۹۳ مورخ ۱۹/۰۵/۹۳ مجمع عمومی عادی تشکیل و هیات مدیره جدید انتخاب گشت و انجمن مجدداً کار خود را بر مبنای حمایت، آموزش و فرهنگ  سازی برای جامعه هدف و افراد عادی آغاز به کار مجدد نمود. بر اساس کتاب مرجع (راهنمای تشخیصی و آماری بیماری های روانی) DSM IV TR این بیماری (ترنس سکسشوال) اختلال هویت جنسی نامیده می شد. با توجه به تجدید نظر این کتاب این بیماری با عنوان جدید آشفتگی جنسیتی یا ملال جنسیتی تغییر نام داد. از آنجا که این تغییر بعد از تاریخ ثبت روزنامه رسمی انجمن اعمال شد، انجمن در حال حاضر با همان نام قبلی خود یعنی GID نامگذاری و فعالیت خواهد نمود.

اهداف انجمن عبارت است از :

  • آشنا نمودن عموم مردم با این اختلال به عنوان یک نوع از اختلالات روان که نیاز به مداخله و درمان دارد
  • آموزش بوسیله برگزاری سمینارهای آموشی و کارگاه های مربوطه
  • حمایت از افرادی که دچار این اختلال هستند.

Iran’s Sexual Identity Community established in 2007 by dear departure Ms. Merry Khaton Poormolkara and it took its formal license from Iran’s Ministry of Domestic Affairs with No. 1372925 in 2015, then the community has been started to work formally. Overall policies of this community have been based on informing, building culture and education

Tell number: +98-21-33020309

Cellphone number: +98-937-4554635